Categorie: "Cultuurgroepen"

Migratie uit Ghana

In Nederland leven veel mensen uit allerlei landen en culturen. Zo zijn er ook groepen die er minder uit springen. Vaak ben ik verbaasd dat ik zo weinig weet over bevolkingsgroepen. Neem als voorbeeld Ghanezen. Het ACB Kenniscentrum kwam in september dit jaar met een factsheet over deze bevolkingsgroep. Een document die een beeld geeft over deze groep. Wie ze zijn, waar ze vandaag komen en waarom ze eigenlijk hier zijn. Het ACB Kenniscentrum verzamelt en presenteert dit soort informatie. Zodat bedrijven, instellingen en overheid weten wie al die mensen zijn die Nederland vormen in een smeltkroes. Nu zijn de Ghanezen aan de beurt.